تخم مرغ
فرآورده های لبنی
گوشت بلدرچین
گوشت قرقاول
گوشت کبک
گوشت مرغ
زير مجموعه پروتئيني هستند.

نمایش یک نتیجه

تخم مرغ محلی (بومی) ارگانیک

1,500 تومان
عدم استفاده از آنتی بیوتیک، هورمون و تغذیه طبیعی مرغ های بومی بنده از مهم ترین ویژگی های این محصول می باشد. امروزه بیشتر مواد غذایی به صورت صنعتی تولید می شود. تخم مرغ ها هم از این قاعده مستثنی نیستند. مرغ های ماشینی در فضای سربسته و به دور از نور آفتاب با بیداری مداوم نگهداری می شوند. در اثر استفاده از هورمون رشد دچار بلوغ زودرس می شوند و به آنها آنتی بیوتیک می دهند. تخم مرغ های این مرغ ها به «تخم ماشینی» معروف است. مرغ های محلی به دلیل آن که تغذیه طبیعی دارند، تخم آن ها طعم بهتر و غنی تری دارد؛ تخم مرغ محلی لذیذ است. شاید اگر یک بار نیمروی تخم مرغ محلی با کره و نان داغ بخورید، دیگر هیچگاه به سراغ تخم مرغ های ماشینی نروید. باید توجه داشت که تخم مرغ هایی با رنگ قهوه ای روشن/ تیره به نام تخم مرغ محلی در بازار به فروش می رسند که برخی از آنها تخم مرغ محلی نبوده و با همان فرآیند تخم ماشینی از مرغ های ماشینی و از نژادی که تخم مرغ آنها قهوه ای روشن است تولید می شوند.